Kdo za to může?

Ela Michaela: Jejím příchodem do teamu se nám podařilo o 250 % zvýšit estetickou hodnotu tohoto. Jejím povoláním je hraní si na hudební nástroje. Sólo na triangl, které předvedla široké veřejnosti na loňském Pražském jaru, bylo nezapomenutelné.

Slaneček: Významná česká umělecká umělkyně, jak kdysi napsal jeden přední kritik: "Její umění hřezne z něžného nitra této osobnosti, aby jak horká láva zaplavilo okolí". I laici si jistě vzpomenou na triptych pěti komplementárních obrazů známých pod názvem Čtvero ročních období v noci, kde ponurou atmosféru bezměsíčných nocí velmi pěkně zachytila poněkud monotématickým použitím černé barvy.

Hupydup: Jeden z nejvýznamnějších českých antropologů. Napsal mnoho vědeckých i populárně vědeckých děl. Jeho dílo "Lepká lebka?" můžeme s trochou sebeklamu nazvat bezcelerem. Je sice předním specialistou na čeleď blanokřídlích, věříme ale, že jeho postupy při zjišťování pahrbku geniality budou na nejvyšší odborné úrovni.

JohnnyM: Na pozici mluvčího jsme, i přes značné finanční náklady, dokázali získat největší celebritu českého geocachingu! Tradiční vítěz ankety o nejkrásnějšího kačera! Nejfotografovanější osoba letošního i loňského Maze! Jediný kačer, který má zcela vylovenou Severní Koreu! Jeho spanilou tvář můžete pravidelně vídat v rozhlasovém seriálu "Keška přítel člověka". Životní motto Janovo: "Zelená pro vaše kroky", přivedlo ke konzumaci nejednoho z dnes již léčícich se kolegů. Dalo by se jistě pokračovat nekonečným výčtem jeho úspěchů. Sám si pamatuji, jak jsem byl šťastný, když se mi kdysi podepsal do památníčku.

Marek-26: Mladý, nadějný vědecký kádr zabývající se genealogií, snaží se už řadu let vypátrat potomky Járy Cimrmana. Číslovka u jeho nicku zavdala v našem týmu důvod mnohým rozepřím. Dívky např. přísahají, že je to pravda. My muži se pak neubráníme závisti.

mkačer: Ikona a doyen českého programování. Jeho první krůčky v tomto oboru začaly vlastně už v okamžiku, kdy dokázal rozeznat jedničku od nuly. I když první práce poněkud pozdržela právě probíhající puberta, je nutno o nich hovořit s respektem. Zajímavostí je, že je patrně největším českým sběratel čísel. Poslední informace říkají, že má ucelenou řadu počínající od jedné a končící číslem Dvamilionyčtyřistapadesáttisícůdvěstěšedesátsedm!

pyxis.praha: Většina z vás, která se prokousala textem až sem, asi žasne, co tento skromný, nevýrazný, ne příliš schopný a tichý chlapec může nabídnout tak erudované společnosti odborníků. Odpověď je snadná: NIC. Asi právě proto ji řídí.

Ella Slanecek HupyDup johny.m Marek-26 mkacer pyxis


Jako další spolupracovníky je potřeba uvést ještě Václava Kotka z divadla Járy Cimrmana, bez jeho pomoci by se patrně event vůbec nemohl uskutečnit. Další nezbytnou osobou je jistě Kulhal, zajišťující komunikaci s Groundspeakem.

Realizační tým eventu se rozrostl ještě o tyto milé posily:
Pro styk (zde myšleno jako kontakt) se záhrobím jsme do našeho týmu získali výraznou posilu, jde o čarodějnici Čarodějnici. její erudicí je spíš voodoo a práce s koštětem, přesto věříme, že aspoň to druhé bude přínosem.
Dále jsme angažovali i Pavlínu Hot. Jediná posila souboru akceptovaná všemi hlasy. Nevíme vlastně přesně proč jsme jí angažovali, ale hezky se nám na ni dívá.

SPONZOŘI

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora