Vítejte na stránkách génia českého

Co přesně znamená slovo génius?
Pro naše účely postačí dva významy tohoto slova. Za prvé génius jako mimořádně nadaný jedinec. Jistě se všichni shodneme na tom, že Jára Cimrman toto plní beze zbytku. Dokonce bych řekl, že slovo génius vzniklo, aby bylo možno šíři Cimrmanovy osobnosti vůbec obsáhnout. Za druhé pak slovo génius znamená mimořádné tvůrčí nadání. Doufám, že v sobě najdeme dostatek tohoto, abychom dokázali připravit toto geocachingové setkání

Navštivte náš e-shop pro další informace, či nákup krásných eventových předmětů, nebo listing eventu na Geocaching.com.

Těšíme se na Vás!

Welcome to the website of the Czech genius

What exactly does the word genius mean?
For our purpose we will do with two meanings of the word. Firstly a genius is as an extremely gifted individual. Surely we all agree that Jara Cimrman meets this meaning completely. I would even say that the word genius was created to cover the whole Cimrman´s personality completely. Secondly, the word genius means an extraordinary creative talent. I hope we find enough of that in ourselves to be able to prepare this geocaching meeting.

Visit our e-shop for further information, or purchase beautiful event items or visit the event listing on Geocaching.com.

We look forward to seeing you!

SPONZOŘI

logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora
logo sponzora